Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  על דיני חוזים חוזה, חוזה שכירות דירה והפרת חוזה

  דיני החוזים נמצאים בכל מקום היות שהעולם הצרכני והכלכלי כולו בנוי על חוזים. אנו חותמים במהלך חיינו על חוזים רבים: חוזים אחידים מול הבנק והחברה הסלולארית, חוזה עבודה אישי במקום העבודה, חוזה שכירות דירה, חוזה עסקי ועוד. מהי מטרתו של החוזה? זאת נבהיר מיד.

  על דיני חוזים חוזה, חוזה שכירות דירה והפרת חוזה

  טרם חתימה על חוזה שכירות דירה יש להכיר היטב את הצד שמנגד ולוודא כי כל חובותיהם של הצדדים זה כלפי זה מעוגנות בחוזה. מה עושים כאשר הצד השני מפר את החוזה? הפרת חוזה זהו מונח מפתח בדיני החוזים. חשוב מאוד להכירו.

  תוכן עניינים

  מהו חוזה?

  מטרתו של חוזה היא לתת להסכמתם של הצדדים תוקף משפטי מחייב. כאשר אנו חותמים על החוזה, אנו כפופים למערכת דיני החוזים אשר מופקדת על תקינותו של החוזה ועל קיומו הנאות.

  במהלך חיינו אנו נפגשים עם סוגים שונים של חוזים. חוזה נועד לשקף את רצון הצדדים ולעגן את ההסכמה אליה הגיעו במסגרתה כל צד מתחייב כלפי השני לקיים את ההתחייבות שלו.

  חריג לעקרון העל של החופש החוזי הוא החוזה האחיד. חוזה זה נמצא בשימושן של חברות גדולות עם מספר לקוחות עצום. החברה מחתימה למעשה את כל לקוחותיה על אותו חוזה ועל כן שמו – חוזה אחיד.

  למותר לציין כי חוזה אחיד אינו משקף את הרצון המלא של החותם עליו היות שהוא אינו רשאי לערוך כל שינוי או תיקון בו. במצב דברים זה עומדות מול הלקוח שתי ברירות בלבד: לחתום על החוזה או לא לחתום עליו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ירידה לפרטים ומחשבה מעמיקה על תוכנו של החוזה תחסוך לצדדים בעיות רבות בהמשך הדרך ועל כן מומלץ לעגן בחוזה את כל מה שרלוונטי למערכת היחסים שבין הצדדים.

   אין להקל ראש גם בחשיבותם של עניינים הנראים לכאורה פחות חשובים. יש לזכור כי כאשר נוצרת מחלוקת בין צדדים לחוזה, המנצח בה יהיה מי שגרסתו מגובה בחוזה.

   חוזה שכירות דירה

   חוזה שכירות דירה בא לעגן את הזכויות של המשכיר ושל השוכר וכמובן את חובותיהם זה כלפי זה. טרם חתימה על חוזה שכירות דירה, מומלץ לשוכר לערוך רשימה של תקלות בדירה ולבקש מהמשכיר לתקנן טרם חתימה על חוזה שכירות דירה.

   למשכיר כדאי לוודא כי באפשרותו של השוכר לספק ערבויות מתאימות על מנת להבטיח את התשלומים השונים הכרוכים בהשכרת דירה.

   ניתן להתרשם מדוגמאות של חוזה שכירות דירה באתרי אינטרנט שונים ולהרכיב חוזה שכירות דירה המתאים לצדדים הספציפיים.

   בד בבד, ניתן לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חוזים ולשכור את שירותיו לכתיבת החוזה. באם ישנם עניינים המהותיים לצדדים באופן מיוחד, יש להפנות את תשומת לבו של עורך הדין לעניינים אלו לבקש שיכללו בחוזה.

   ניתן לחשוב על מספר נושאים מרכזיים שכדאי להכלילם בתוך חוזה שכירות דירה:

   שכירות ותשלומים נוספים: יש לרשום את גובה דמי השכירות בתוך חוזה שכירות דירה וכן מהי צורת התשלום של החשבונות האחרים כגון חשבון חשמל.

   האם השוכר ישלם את החשבונות ישירות לספקי השירות או שמא המשכיר משלם את החשבונות ועל השוכר לשפותו.

   שינוי זמני בדירה: במידה והשוכר מעוניין לבצע שינויים בדירה, רצוי כי יקבל את הסכמת המשכיר לכך בכתב ובמפורש במסגרת חוזה שכירות דירה.

   לרוב, משכיר אכן מאפשר את ביצוע השינויים אך מתנה לעיתים את הסכמתו בהבטחתו של השוכר כי יחזיר את המצב לקדמותו בתום תקופת השכירות.

   שכירות משנה: במידה והשוכר מעוניין בשכירות משנה, אפשרות זו צריכה להיות מעוגנת בצורה מסודרת בחוזה.

   הודעה מוקדמת: במידה ומי מהצדדים מעוניין להפסיק את החוזה טרם הסתיים, יש לרשום בחוזה את התנאים להפסקת החוזה ומתן הודעה מוקדמת ראויה לצד השני.

   הפרת חוזה

   מה עושים במצב של הפרת חוזה? הפרת חוזה זוהי סיטואציה שכיחה ביותר כאשר מי מהצדדים או שניהם לא מקיים את ההתחייבות כפי שנקבעה בחוזה.

   לעיתים רבות, הפרת חוזה גורמת לנזק רב לצד השני ובמידה והנפגע לא מצליח להגיע לפשרה טובה עם המפר, עליו להגיש תביעה לבית המשפט אשר תסדיר את המחלוקת.

   הפרת חוזה מעניקה לצד שנפגע שלוש אפשרויות בבית המשפט. הראשונה היא אכיפת החוזה כאשר בית המשפט מורה למפר לקיים את ההתחייבות שלו על פי החוזה.

   האפשרות השנייה היא ביטול והשבה. במסגרת סעד זה, הנפגע מבקש לבטל את החוזה והצדדים משיבים זה לזה את מה שקיבלו עד כה. האפשרות השלישית היא אפשרות הפיצוי.

   סעד זה יכול לעמוד לבדו או להצטרף לשתי האפשרויות האחרות.

   לסיכום, חוזה, חוזה שכירות דירה והפרת חוזה הם מושגים מרכזיים בדיני החוזים. ערכנו סקירה מקיפה של המושגים הללו ומיקדנו את המאמר בנקודות החשובות ביותר.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor ייעוץ משפטי באינטרנט אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף