Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  מהי צוואה בכתב יד ומה החוזק שלה?

  צוואה בכתב יד היא סוג של צוואה המוגדר בחוק הירושה כאחת מהדרכים בהן ניתן לערוך צוואה, בהתאם לכללים שנקבעו בחוק. לפניכם מאמר משפטי באדיבות אתר ירושות וצוואות שיסקור את הכללים הקבועים בחוק, את הקשיים שמעלה צוואה בכתב יד ואת החוזק שלה בהשוואה לסוגי הצוואות האחרות שנקבעו בחוק הירושה.

  תוכן עניינים

  מהם התנאים לערוך צוואה בכתב יד?

  התנאים לעריכת צוואה בכתב יד הם כי הצוואה תערך כולה בכתב ידו של המצווה, תשא תאריך בכתב ידו ותחתם בכתב ידו של המצווה.

  האם ניתן לרפא פגמים שנפלו בצוואה בכתב יד?

  כן, במקרים מסוימים, ניתן לרפא פגמים שנפלו בצוואה, ולקיים אותה לפי רצון המצווה.

  סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי מרכיב היסוד של צוואה בכתב יד הוא כי הצוואה תכתב כולה בכתב ידו של המצווה.

  צוואה שלא נערכה כולה בכתב ידו של המצווה תפסל, בית המשפט פסק כי מדובר בדרישה מהותית בלעדיה הצוואה פסולה, ונטל ההוכחה להוכיח כי הצוואה נכתבה בכתב ידו מוטל על המבקשים לקיימה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יחד עם זאת כאשר מתקיימים רכיבי היסוד בצוואה והיא נערכת כולה בכתב ידו של המצווה וכאשר בית המשפט מתרשם מאמיתות הצוואה ואין לו ספק שהיא משקפת את רצון המצווה,

   לבית המשפט נתונה הסמכות, בהחלטה מנומקת, לקיים את הצוואה אף אם נפלו בה פגמים, ואף רשאי לקיים צוואה שנפל בה פגם באחד מהתנאים לעריכתה, כלומר פגמים בתאריך או בחתימה, לרבות העדרם המוחלט מהצוואה, במקרים חריגים במיוחד.

   מה היתרונות של צוואה בכתב יד?

   היתרון של צוואה בכתב יד הוא הנוחות בעריכתה. צוואה בכתב יד אינה נערכת בפני עדים, וניתן לערוך אותה לבד.

   כך למשל נפסק במקרה שצוואה נערכה על פתקית, כי היא הכילה את כל הרכיבים הנדרשים בצוואה בכתב יד, ולאור כך בית המשפט התיר את קיום האמור בפתקית. יתרון זה מהווה גם את חסרונה העיקרי של הצוואה, והחלשת חוזקה כפי שיתואר להלן.

   מה החסרונות של צוואה בכתב יד?

   קושי להוכיח את רצון המצווה

   חסרונה המהותי של צוואה בכתב יד הוא הקושי להוכיח את רצון המצווה. צוואה בכתב יד נחתמת ללא עדים שיעידו על אופן עריכתה ועל כשירות המצווה, וכאשר מבקשים לקיים אותה, אין מי שיעיד על כך עוד.

   היפוך נטל ההוכחה

   נוסף על כך, נטל ההוכחה מתהפך בצוואה בכתב יד, והוא מוטל על המבקשים לקיימה. בניגוד לכלל לפיו על המתנגדים לקיום הצוואה נטל ההוכחה להוכיח כי אין לקיים אותה, כאשר מדובר בצוואה בכתב יד, על המבקשים להוכיח כי הצוואה אכן נכתבה בכתב ידו של המצווה.

   עריכת הצוואה בניגוד לדין

   חסרונות נוספים של צוואה בכתב יד נובעים מכך שהמצווה אינו בקיא בדיני הירושה והוא עשוי לערוך אותה שלא בהתאם לדין הקבוע, למשל ללא פרטי היורשים, ללא פרטי הנכסים, ללא הוראות ברורות, באופן לא מוסרי וכדו'.

   עריכת הצוואה שלא בהתאם לדין עשויה להוליד התנגדויות לצוואה ולהביא לידי ביטולה על ידי בית המשפט.

   האם מומלץ להפקיד צוואה בכתב יד בלשכת הרשם לענייני ירושה?

   מומלץ ביותר להפקיד צוואה שנערכה בכתב יד, בלשכת הרשם לענייני ירושה. החוק מתיר לכל אדם שערך צוואה בכתב יד להפקידה בעצמו בלשכת הרשם לענייני ירושה.

   הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה עשוייה להוות ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה הוא שעשה את הצוואה, ולהפחית את נטל ההוכחה המוטל על המבקשים לקיים אותה להוכיח כי כתב היד הוא של המצווה.

   האם ניתן לתקן צוואה בכתב יד?

   עוה"ד שירי אלון מסבירה כי ניתן לתקן צוואה בכתב יד, אך מומלץ להמנע מכך ולערוך צוואה חדשה.

   אמנם אין איסור על תיקון הצוואה, אך תיקונה עשוי להוליד טענות כי התיקון נעשה מאוחר יותר לצוואה, לא על ידי המצווה עצמו וכו', ועל המבקשים לקיים את הצוואה יהיה להוכיח כי התיקון נעשה בכתב ידו של המצווה על ידי המצווה עצמו ומרצונו החופשי.

   האם מומלץ לערוך צוואה בכתב יד?

   בשורה התחתונה, על אף יתרונה של צוואה בכתב יד בנוחות עשייתה, מומלץ לערוך צוואה בפני עדים או בפני רשות שתהייה חזקה יותר, נטל ההוכחה יוטל על המתנגדים לצוואה, והסיכויים לקיימה יהיו גבוהים יותר.

   עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם לערוך צוואה שתממש את רצונכם ותקוים כפי שציוויתם לאחר מותכם.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor ייעוץ משפטי באינטרנט אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף