Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  חישוב פיצויי פיטורין לעוזרת בית

  רוב עוזרות הבית מועסקות על בסיס שכר שעתי ולכן זכאיות לפיצויים בחישוב דומה. במאמר הבא נביא דוגמא לחישוב פיצויי פיטורין עבור עוזרת בית ונבהיר את סעיפי החוק.

  חישוב פיצויי פיטורין לעוזרת בית

  החוק קובע כי יש להכפיל את השכר החודשי האחרון במספר שנות העבודה על מנת לקבוע את גובה הפיצויים של עובד.

  ניסוח זה של החוק אינו מבחין לבין עובד בעל משכורת חודשית ומשרה מלאה לבין עובד המקבל שכר על בסיס יומי, שעתי או עובד קבלן. יחד עם זאת, מלבד העובדה שהזכויות דומות יש לבצע בדיקה של אופי ההעסקה.

  חישוב פיצויי פיטורין מתבצע בהתאם גם לסוג העובד וגם לאופן העסקתו. בכל הנוגע אל עוזרת בית, מסביר עורך דין כפיר דיין דובב ישנן עוזרות הפועלות על בסיס שכר קבלני או אפילו מועסקות על ידי גורם חיצוני.

  תקנות פיצויי פיטורין ופסיקה של בתי משפט מלמדים על הוראות שונות לקביעת המשכורת אשר בכל מקרה תוכפל במספר שנות העבודה. בסופו של דבר, ההבדל בין הסכומים עשוי לעמוד על עשרות אלפי שקלים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי זכאית עוזרת הבית לקבל פיצויים

   עוזרת בית וכל עובד במשק זכאי לפיצויים במידה והוא עונה על אחד מבין התנאים הבאים:

   1. עבודה של שנה אחת ברציפות לפחות, או שתי עונות בשתי שנים.
   2. מעבר ממקום עבודה אחד לאחר תחת אותו מעביד או הסכמה של המעביד החדש לקחת על עצמו את זכויות הפיצויים.

   סעיפי החוק הרלוונטיים להעסקת עוזרת בית

   לעניינה של עוזרת בית רלוונטי הסעיף הראשון, הנוגע בנושא של זמן העבודה ושל רציפותה. עוזרת בית אשר הועסקה לתקופה הקצרה משנה אינה זכאית על פי החוק לפיצויים.

   כאן המקום לציין גם כי יש אפשרות לערוך הסכם העסקה ספציפי, אשר אינו יכול לפרוץ את גבולות החוק אך עשוי להטיל על העובד ועל המעביד זכויות וחובות שונים.

   עוזרת בית המועסקת על ידי מעביד שנפטר זכאית גם היא לפיצויים, כאילו פוטרה. במידה והעובד עצמו נפטר, על המעביד להעביר את הפיצויים לשאריו כאילו פיטר אותו.

   סעיפים אלו בחוק הפיצויים תקפים כאמור לכל העובדים במשק, אך נדמה כי בנושא של פיצויי פיטורין לעוזרת בית יש להם מעמד מיוחד.

   עוזרת בית אשר הועסקה לתקופה הקצרה משנה אינה זכאית על פי החוק לפיצויים

   חישוב פיצויי פיטורין על פי אופן ההעסקה

   אופן ההעסקה של עוזרת הבית יכול להיות באחת מן הצורות הבאות, אשר תקבע גם את גובה הפיצויים לה היא זכאית:

   • עבודה בשכר חודשי – הפיצויים של עוזרת בית המקבלת שכר חודשי יחושבו על פי השכר האחרון כפול שנות העבודה.
   • עבודה בשכר יומי או שעתי – עוזרת בית המועסקת על בסיס שכר יומי או שעתי תזכה לפיצויים על בסיס חישוב של הממוצע היומי או שעות העבודה של 12 החודשים שקדמו לפיטורין, כפול התעריף היומי או השעתי האחרון.
   • עבודה בשכר קבלני – רוב המעבידים אינם מעסיקים עוזרת בית על בסיס שכר קבלני, אך קיימת אפשרות כזו. במידה וזהו מבנה השכר זכאית עוזרת הבית לפיצויים על פי חישוב של ממוצע המשכורת של 12 החודשים שקדמו לפיטורין כפול שנות העבודה.
   • עבודה על פי שכר בסיס ועמלות – עוזרת בית הנוהגת לקבל את שכר הבסיס שלה ועמלות מסוימות על פי הסכם עם המעסיק זכאית לפיצויים לפי חישוב שכר הבסיס האחרון, פלוס ממוצע העמלות של 12 החודשים קודם לפיטורין, כפול שנות העבודה.

   לסיכום, עוזרת בית זכאית לפיצויים כמו כל עובד אחר במידה והיא מועסקת יותר משנה ועונה על הקריטריונים של הסעיף הראשון לחוק. מבחינת גובה הפיצויים עצמם, רוב עוזרות הבית מועסקות על פי שעה ולכן יש לקחת בחשבון את החישוב הרלוונטי.

   מעבר לכך, ניתן להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה ולוודא כי הפיצויים שהעביר המעסיק אכן עומדים בדרישות של החוק.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף