Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  ככה לא תעשה: 5 דוגמאות לפיטורין שלא כדין (מדריך משפטי)

  בכל מערכת יחסי עובד מעביד, עומדות זכויות הצדדים אלו מול אלו: מחד, זכויות היסוד של המעביד להעסיק ולסיים העסקת עובדים לפי צרכיו, צרכי העסק ורצונו ומאידך, זכויות העובד לביטחון תעסוקתי, לשוויון בעבודה, ליחס הוגן ולשמירה על זכויותיו הסוציאליות.

  לעיתים, מתנגשות זכויות הצדדים באופן שמביא לסיום העסקת העובד בנסיבות לגיטימיות ולעיתים, עושה המעסיק שימוש "בכוחו" באופן שאינו הולם (או לא חוקי) והתוצאה: פיטורין שלא כדין של עובד. מה יכול להיחשב כ"פיטורין שלא כדין"? באילו נסיבות?

  תוכן עניינים

  פיטורין שלא כדין – בניגוד לאיזה "דין"?

  ככלל, המדובר בפיטורין אשר נעשים בניגוד לדיני העבודה הכלליים (כמו חוק עבודת נשים, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק הודעה מוקדמת וכיו"ב), אך לא רק, גם פיטורין שנעשים בניגוד לחוקים אחרים ואף בניגוד לעקרונות אחרים במשפט- כמו עיקרון תום הלב. להלן יפורטו "הקבוצות העיקריות"

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   # פיטורין שלא כדין – נשים

   האמור בעבר היה ייחודי לנשים, אך בשנים האחרונות קיימות סיטואציות אשר ניתן להכיל גם על גברים (למשל זוג גברים אשר מצויים בהליכי פונדקאות):

   1. פיטורי אישה בהיריון או בחופשת לידה – ללא שקיבל המעסיק תחילה היתר לפיטורין מאת שר העבודה, שיתקבל רק אם יוכיח המעסיק כי אין לפיטורין כל קשר עם עובדת היום העובדת בהיריון/ בחופשת לידה.
   2. פיטורי אישה בהליכי אימוץ / פונדקאות.
   3. פיטורי אישה בטיפולי פוריות.
   4. פיטורי אישה השוהה במעון לנשים מוכות.

   # פיטורין שלא כדין – אפליה אסורה

   אפליה יכולה להגיע בצורות רבות ולהתבטא באופנים שונים, אך בבסיס העניין, אפליה אסורה אינה מותרת ופיטורין בשלה, יחשבו לפיטורין שלא כדין אשר יזכו את העובד, בין היתר, בפיצוי. מה יכולה להיות אפליה אסורה? למשל:

   1. פיטורין בשל מין, מגדר או נטייה מינית.
   2. פיטורין בשל לאום, דת, גזע, ארץ מוצא, עדה, מקום מגורים.
   3. פיטורין בשל סטטוס משפחתי- גירושין, חד הוריות, אב, אם.
   4. פיטורין בשל שירות פעיל במילואים.

   # פיטורין שלא כדין – מוגבלות, נכות, צרכים מיוחדים

   כל אימת שמעסיק יפטר את העובד בשל מוגבלות של העובד, אף אם לא הייתה לו כאשר הועסק מלכתחילה- ייחשבו הפיטורין לפיטורין שלא כדין, אלא אם כן המוגבלות פוגעת בכשירות העובד לבצע את אותה העבודה.

   # פיטורין שלא כדין- שבוצעו תוך הפרת דיני העבודה עצמם

   1. פיטורין ללא ביצוע הליך שימוע כדין- מתן זימון לשימוע מספיק זמן לפני שהעובד יוכל להיערך; העלאת טענות ענייניות בדבר סיבת הפיטורין; מתן הזדמנות אמיתית לעובד להתייחס לטענות המעסיק.
   2. פיטורין ללא מתן הודעה מוקדמת- פיטורין "מעכשיו לעכשיו" הינם פיטורין שלא כדין.
   3. פיטורין שלא כדין- פיטורין "סתם" בחוסר תום לב.

   חוסר תום לב יכול לחול על עשרות סיטואציות ולהופכן, בעצם, לפיטורין שלא כדין, כך למשל

   1. פיטורין בשל דרישת עובד לתשלום זכויות סוציאליות (כמו ימי הבראה או הפרשות פנסיוניות).
   2. פיטורין מטעמים פוליטיים/ השתייכות למפלגה כלשהי/ לארגון עובדים כלשהו.
   3. פיטורין על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין- כמו מעסיק שמפטר עובד לאחר 11 חודשי עבודה על מנת שלא ישלים שנת עבודה מלאה.
   4. פיטורין בשל לבוש / מראה חיצוני.
   5. פיטורין בשל ניצול ימי מחלה / ימי חופשה.

   כלומר, הגם שלמעסיק יש את הזכות לנהל עסקו ועובדיו כרצונו, עדיין ראוי שיזכור כי אינו יכול לפעול ככל העולה על רוחו ועליו לכלכל צעדיו בתבונה ובהגינות שאחרת, רוב הסיכויים שיעמוד בפני תביעות לפיצוי ויתכן אף שיוכרח על ידי בית הדין להשיב את העובד לעבודתו.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף