Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מחשבים פיצויי פיטורין? (מדריך משפטי)

  בין שלל הזכויות הסוציאליות העומדות לעובד במהלך ואחרי תקופת העסקתו, עומדת הזכות לקבלת פיצויי פיטורין, שהינה בין העיקריות והחשובות שבהן. הזכות לפיצויי פיטורין אינה אוטומטית ותיבחן בהתאם לנסיבות המקרה, כמו גם גובה סכום הפיצויים אשר ישתלם לאותו העובד.

  כיצד מחשבים פיצויי פיטורין? (מדריך משפטי)

  מערכת יחסי עובד מעביד הסתיימה, עובד סיים לעבוד מסיבות שונות – כעת יש לבדוק איך יחושבו פיצויי הפיטורין? האם יש משמעות למועד וסיבת הפסקת העבודה? אילו שיקולים יש לקחת חשבון ואילו לא? במה תלויה קבלת הפיצויים? במה תלוי שיעורם?

  תוכן עניינים

  מי זכאי לקבלת פיצויי פיטורין

  1. עד שנת 2008 (מועד כניסת צו ההרחבה הפנסיוני לתוקף) – מי שפוטר על ידי מעסיקו או מי שהתפטר בדין מפוטר (כמו מי שהתפטר בדין מפוטר בשל הרעה בתנאי העסקה).
  2. משנת 2008 – מי שפוטר, מי שהתפטר בדין מפוטר ואף מי שהתפטר מרצונו. השוני יהיה בגובה סכום פיצויי הפיטורין (יפורט להלן)

  תחילה – חישוב "השכר הקובע"

  משכורת של עובד שכיר אינה זהה בין אחד למשנהו ויש רכיבי שכר אצל האחד אשר אינם מופיעים אצל האחר ואם כך, אילו רכיבי שכר יהוו את השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורין:

  1. שכר הבסיס (בערכי ברוטו).
  2. תוספות קבועות (תוספת ותק, תוספת סטטוס משפחתי וכיו"ב).
  3. תשלום קבוע בגין שעות נוספות (אם התשלום בגינו הינו קבוע מידי חודש).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אילו רכיבי שכר לא יילקחו בחשבון בקביעת "שכר היסוד"?

   1. החזר נסיעות.
   2. מענקים / בונוסים חד פעמיים.
   3. החזר הוצאות (רכב, טלפון, ביגוד, ארוחות).
   4. תשלום משתנה עבור שעות נוספות- אם התשלום תלוי שעות נוספות ומשתנה מידי חודש.

   חישוב השכר- בהתאם לאופי ההעסקה

   1. משכורת לעובד שכיר "רגיל"- לפי שכר היסוד האחרון.
   2. משכורת לעובד יומי / שעתי- לפי ממוצע 12 משכורות היסוד האחרונות.
   3. משכורת לעובד שמשתכר משכורת בסיסית ועמלות מידי חודש- לפי שכר היסוד + ממוצע עמלות ב-12 החודשים האחרונים.

   חישוב פיצויי פיטורין – עד שנת 2008

   עד שנת 2008 – חישוב פיצויי הפיטורין היה פשוט: שכר היסוד במכפלת שנות הוותק של העובד. אך חשוב לזכור כי רק מי שפוטר אוו התפטר בדין מפוטר, היה זכאי לפיצויי פיטורין.

   יצוין, כי אף טרם 2008, יכלו העובד והמעסיק להסכים ביניהם על תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, שמשמעו הינה הפרשה חודשית של אחוז פיצויי הפיטורין תחת תשלום מלא בסיום העסקה.

   רק מי שפוטר אוו התפטר בדין מפוטר, היה זכאי לפיצויי פיטורין

   חישוב פיצויי פיטורין – משנת 2008

   בשנת 2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה הפנסיוני במשק, אשר באופן כללי היטיב הן עם המעסיקים והן עם העובדים בהתייחס לקבלת ותשלום פיצויי פיטורין, כעת, המעסיק מחויב להפריש מידי חודש אחוז של 8.33% מהמשכורת החודשית של עובד, לקופת ביטוח ייעודית, לטובת פיצויי פיטורין.

   ואז, החישוב בפועל:

   1. אם המעסיק מפריש מידי חודש באופן מלא – 8.33% במכפלת משכורת חודשית של העובד במכפלת שנות הוותק- סך הכל פיצויי פיטורין מלאים משמע- בסיום ההעסקה המעסיק לא יצטרך לשלם דבר בגין פיצויי פיטורין.
   2. אם המעסיק מפריש באופן חלקי – יילקח ההפרש בין מה שהופרש מידי חודש לבין ה-8.33% והפרש זה יוכפל במשכורת החודשית ובשנות הוותק ופה המעסיק ישלם הפרש זה בלבד כפיצויי פיטורין. יצוין כי "הפרשה חלקית"- הינה מינימום בהתאם לקבוע בחוק המתחדש מידי שנה.

   היתרון – קבלת פיצויי פיטורין גם במקרה של התפטרות "רגילה"

   גם אם העובד התפטר "סתם", עדיין יהיה זכאי לכל הכספים שהצטברו בקופה, בין אם הופרשו באופן מלא ובין אם חלקית, אך פה ולו נניח המעסיק הפריש חלקית מידי חודש – לא יהיה העובד זכאי להשלמת פיצויי הפיטורין עד ל-8.33%.

   נראה, כי צו ההרחבה היטיב עם העובד ובייחוד היטיב עם זכותו לחופש העיסוק כאשר טרם כניסת הצו לתוקף, היה עובד אשר היה מעוניין להתפטר אך חשש מאובדן כספי הפיצויים, מנסה להביא לפיטוריו במניפולציות שונות ועתה, אין הוא נאלץ לעשות כן.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף