Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  איך מתחלקת ירושה כשהיורש מת לפני המוריש? (מדריך משפטי)

  כשמוריש כותב צוואתו הוא מתאר לעצמו כי יורשיו יחיו אחריו, עם זאת החיים דינמיים ומפתיעים את כולנו וקיימים מקרים רבים בהם יורשים נפטרים לפני המוריש.

  המאמר הבא יתאר מה קובע החוק במקרה שכזה ואיך מתמודדים במצבים שונים.

  איך מתחלקת ירושה כשהיורש מת לפני המוריש? (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  איך מתחלקת הירושה כשהיורש נפטר לפני המוריש?

  סעיף 49 לחוק הירושה מעלה שני מקרים אפשריים –

  • יורש אחר יורש – המוריש קבע בצוואתו יורש חלופי, כלומר מי יירש את החלק של היורש המקורי במידה וילך לעולמו לפני המוריש. בתי המשפט מכבדים את רצונו של המצווה וקובעים את החלוקה לפיה.
  • הצוואה לא כוללת יורש חלופי – המוריש לא חשב על האופציה כי היורש המקורי ילך לעולמו לפניו ולא קבע בצוואתו מה יקרה במצב שכזה. על פי החוק, הירושה תעבור לידי ילדיו בלבד, ואם הם לא בחיים, הירושה תעבור לילדיהם בלבד. תיקון 7 לחוק הירושה, שינה את המצב המשפטי כך שרק ילדיו של היורש יהיו זכאים לרשת את חלקו בירושה.

  מה קורה במצב בו היורש לא הותיר אחריו ילדים?

  במקרה כזה חלקו של היורש שנפטר יחולק בין היורשים של המוריש על פי דין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה עושים אם גם היורש אחר יורש נפטר?

   הפסיקה חלוקה במצב בו גם היורש החלופי נפטר. בקביעות מסוימות, נקבע כי הדבר המוסרי הוא כי הירושה תעבור לידי יורשי היורש החלופי מאחר וזהו רצונו המשוער של המצווה.

   כלומר, ניתן להניח כי ככל שהמצווה בחר להוריש רכושו לאדם מסוים, ניתן לשער כי רצונו הוא להעביר רכושו ליורשי יורשיו וכן הלאה.

   עם זאת, בקביעות אחרות, נקבע כי המצווה הגדיר במדויק מי הם האנשים שהוא רוצה שיירשו נכסיו ולא ניתן לשער כי עצם קביעת המצווה שאדם מסוים יירש נכסיו כוונתו היא כי ככל שלא יוכל יורשיו יירשו במקומו.

   כלומר, קביעה זו אומרת כי אם המצווה היה רוצה שהיורשים של היורש יירשו הוא היה קובע זאת בצוואתו ואין לנחש מה הייתה כוונתו.

   עורך דין ירושה יוסף גביזון מסביר כי סוגיה משפטית זו נותרה שנויה במחלוקת, בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו ולפי הנסיבות והגורמים יכריע.

   האם קיימים מצבים בהם הירושה לא תעבור ליורש החלופי?

   במקרים מסוימים בהם היורש החלופי התערב בכתיבת צוואתו של המנוח או איים עליו או השפיע באופן בלתי נאות על רצון המצווה בעת כתיבת צוואתו, בצירוף להוכחות וטענות כנגדו, בית המשפט עשו לקבוע כי היורש אחר יורש הוא יורש פסול.

   במקרים בהם יורש נפסל מירושתו, גם אם שמו של היורש החלופי מופיע בצוואת המוריש, הוא לא יקבל חלקו בירושה.

   איך מתחלק חלקו של היורש הפסול בירושה? חלקו של היורש הפסול יחולק בין יורשיו החוקיים של המוריש עצמו, בהתאם לחלוקה על פי דין וכאילו המוריש לא הותיר אחריו צוואה כלל.

   חלקו של היורש הפסול יחולק בין יורשיו החוקיים של המוריש עצמו

   צוואה חדש במקרה של יורש שנפטר

   במקרה בו ערכתם צוואה ולא כללתם בתוכה סעיף יורש במקום יורש ואחד מהיורשים שבצוואתכם נפטר ההמלצה היא לערוך צוואה חדשה.

   הצוואה החדשה תבטיח את חלוקת רכושכם בהתאם לרצונכם המדויק ולא בהתאם לדין כפי שמתואר לעיל. שימו לב, במקרים בהם המצווה כבר לא כשיר קוגניטיבית לא ניתן יהיה לערוך צוואה חדשה והשלמת היורש תיעשה כדין.

   בסיכומו של דבר, חוק הירושה מסדיר די במדויק מה יעלה בגורל נכסיו של מנוח כשיורשו נפטר לפניו במקרה בו קיים יורש במקום יורש ובמקרה בו המצווה לא הסדיר נושא זה בצוואתו.

   בגדול, החוק מבטיח כי רצונו של המוריש מתקיים בצורה מיטבית ומספק כללים לגבי עריכת הצוואה לשם כך.

   זכרו, כי הוראה מפורשת בצוואה לפיה נקבע יורש חלופי במקום היורש שנפטר גוברת על הקבוע בחוק הירושה ומאפשרת למוריש לבחור יורשיו.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף