Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  זכויות עובדים בחברה שנמצאת בפירוק או בפשיטת רגל (מדריך משפטי)

  הגם שנאמר לא אחת כי מדינת ישראל הינה "גם עדן לחייבים" וכל חייב (אם יחיד ואם חברה) יכול לפנות להליכי חדלות פירעון ואחרי תהליך מסוים שעובר בהתאם לדרישות החוק, יכול לפטור עצמו מכל חובותיו לנושיו השונים.

  לא כך הוא כאשר מדובר על זכויות עובדים, שאינם נושים "רגילים" אלא מהווים סקטור הזקוק להגנה יותר מאחרים ולכן, מאז ומתמיד המחוקק פעל להגן על זכויות עובדים במצבים הללו ולנסות לשלם להם כמה שיותר כספים המגיעים להם במסגרת הגשת תביעת חוב.

  זכויות עובדים בחברה שנמצאת בפירוק או בפשיטת רגל (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  מהי תביעת חוב?

  טופס תביעה שיוגש על ידי העובד למוסד לביטוח לאומי, אליו יצרף את המסמכים הרלוונטיים ובמסגרתו יצבע את הזכויות שמעסיקו נותר חייב לו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חקיקת חוק חדלות פירעון- הקלות לעובד בתביעת החוב

   מ- 15.9.19, היום שנכנס חוק חדלות פירעון לתוקף, ישנן הקלות מסוימות לעובדים בהגשת תביעות החוב. למשל- אם לפני היו צריכים העובדים צו פירוק (בחברה) או צו פשיטת רגל  (ליחיד) על מנת להגיש את תביעת החוב, היום די בצו פתיחת הליכים (תחילת הליך) על מנת להגיש את תביעתם.

   מעסיקים נקלעו לקשיים כלכליים? עובד יכול להגיש תביעת חוב

   כאמור, זכותו של עובד להגיש תביעת חוב קמה באם ניתן צו פירוק/ צו לפשיטת רגל/ או צו לפתיחת הליכים (מ-15.9.19) וזאת במצב בו נקלע המעסיק לקשיים כלכליים וכבר לא יכול לשלם לעובדיו את משכורותיהם והנלווים לה (גם לא ניתן צו עדיין).

   הרציונל- הגנה על סקטור העובדים שבאופן טבעי יותר זקוק למטריה רחבה של חוקים מגנים, כמו יתר חוקי דיני העבודה שלא בכדי נקראים "חוקי מגן".

   מי יכול להגיש את תביעת החוב

   1. עובד שכיר- שמעסיקו חייב לו כסף ושניתן נגדו צו פתיחת הליכים.
   2. עובד עצמאי- במקרים מסוימים בהם לא קיבל העצמאי שכרו מאת מי ששכר שירותיו בשל כניסת שוכר השירותים להליכי חדלות פירעון.
   3. קופת גמל- תובעת מהמוסד לביטוח הלאומי את ההפרשות שהמעסיק ניכה מעובדיו ולא הפריש לקופה.

   מה ניתן לתבוע במסגרת תביעת החוב

   1. העובד- חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין. ניתן לתבוע בנוסף במסגרת שכר העבודה גם זכויות סוציאליות: ימי חג, ימי חופשה, דמי הבראה, ביגוד, משכורת 13 ובנוסף, פיצויי פיטורין.

   חשוב לשים לב, כי כל רכיב ניתן לתבוע בתנאים מסוימים (שמפורטים בטופס), למשל,  ברוב הרכיבים, יהיה העובד זכאי לתבוע רק  בעבור השנה האחרונה (כמו ימי הבראה וימי חג), או רק הפרשים (כמו בפיצויי פיטורין).

   1. קופת הגמל- קופת הגמל יכולה לתבוע מהביטוח הלאומי את הכספים שהמעסיק חייב לקופה (לאחר מכן משלמת לעובדים לפי התקרה הקבוע בחוק).

   איך מגישים את תביעת החוב

   היום ההגשה פשוטה יותר וניתן להגיש את טופס תביעת החוב דרך האתר של הביטוח הלאומי. לטופס יש לצרף, בין היתר:

   • אסמכתאות לקיום החוב.
   • שלושה תלושי שכר.
   • שיק מבוטל של העובד.
   • מכתב פיטורין.
   • מסמך עדכני מחברת הביטוח/ מקופת הגמל.
   • אם עובד פלסטינאי/ יהודה ושומרון- גם ת.ז. וטופס לרישום נפש.

   תביעת החוב עוברת לנאמן/ למפרק

   המוסד לביטוח לאומי מעביר את תביעת החוב למערכת הממונה וממנה מועברת למפרק (אם חברה) או לנאמן (אם יחיד) לאישורו. לאחר מכן, חוזרת תביעת החוב לביטוח הלאומי לחישוב הפרשי ריבית והצמדה לכל הסכומים הנתבעים בתביעת החוב.

   סכומי המקסימום בתביעת החוב

   הסכום המקסימלי אותו יכול עובד לקבל בגין תביעתו לשכר עבודה ופיצויי פיטורין- 123,409 ₪. לסכום זה יכול שיצטרף סכום של עד כ-19,000 ₪ – בגין כספים שנוכו משכרו של העובד בגין הפרשות פנסיוניות ולא הועברו אליה.

   נכון הדבר, כי העובד לא יוכל לקבל את מלוא שכרו וזכויותיו הסוציאליות, אך יוכל לקבל סכום מכובד בניסיון לצמצם ככל הניתן את נזקיו.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor ייעוץ משפטי באינטרנט אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף