Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  מידע לעובד: התפטרות בדין מפוטר

  על פי החוק, כל עובד שצבר ותק בעבודה והמעסיק שלו פיטר אותו, זכאי לפיצויי פיטורים. זאת אומרת שעובדים שיזמו בעצמם את התפטרותם, אינם זכאים לפיצויי פיטורים.

  מידע לעובד: התפטרות בדין מפוטר

  עם זאת, בנסיבות מסוימות רואים בעובד שהתפטר מעבודתו כעובד שפוטר לעניין הזכות לפיצויי פיטורים. מדובר למעשה בשורה של מקרים שהמשותף להם היא חוסר יכולת של העובד להמשיך לעבוד, בשל נסיבות שמאלצות אותו להתפטר בעל כורחו.

  תוכן עניינים

  אותם פיצויים משולמים על אבדן מקור הכנסתו של העובד ולעתים הם חלק ממענק פרישה הניתן לרגל הפסקת העבודה. המחוקק מבקש לתת לאותם עובדים רשת בטחון כלכלית לצורך קיום, והתארגנות לקראת מציאת מקום עבודה חדש.

  המקרים הנפוצים של "התפטרות בדין מפוטר"

  ס' 11א – הרעת תנאים או נסיבות שאינן מאפשרות להמשיך בעבודה

  דוגמאות למצבים שהחוסים תחת ס' 11א':

  • מעסיק שהתקין "מצלמות נסתרות" בסביבת העבודה ובכך הביא לערעור יחסי האמון בין הצדדים ליחסי העבודה.
  • הפסקת הפרשות לקופת גמל או אי תשלום גמול לשעות נוספות.
  • התעמרות בעבודה.
  • העברה מתפקיד בכיר לתפקיד זוטר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עובד המבקש להוכיח זכאותו לפיצויי פיטורים מכוח תנאים אלו צריך לעמוד בשלושה תנאים:

   1. אכן הייתה "הרעה מוחשית בתנאי העבודה" או "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו"
   2. קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה או הנסיבות הללו.
   3. ניתנה התראה סבירה למעביד על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה או את הנסיבות ככל שהיא ניתנת לתיקון. אי מתן התראה לא ישלול את הזכות לתשלום פיצויי פיטורים כאשר ברור כי המעביד אינו יכול או אינו מתכוון לפעול לתיקון ההרעה המוחשית או הנסיבות, או במקרים בהם תנאי עבודתו של העובד נחותים מתנאי העבודה על פי הוראות החוק במידה ניכרת.

   התפטרות מחמת מצב בריאותי (ס'6)

   על העובד להוכיח כי שמדובר בהתפטרות "לרגל", "עקב" או "מחמת" מצב הבריאות באמצעות מסמכים רפואיים. כמו כן, על העובד להוכיח כי לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.

   על עובד המתפטר עקב מצב בריאותו, להודיע על סיבת ההתפטרות למעסיקו, על מנת לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה שיאפשרו לעובד להמשיך לעבוד על אף ליקויי הבריאות.

   אי חידוש חוזה עבודה (ס' 9)

   ישנם עובדים שמועסקים על פי הסכמי העסקה לתקופות קצובות שמתחדשות מדי שנה.

   העסקתו של עובד בחוזה לזמן קצוב אינה מותירה אותו 'עירום' מן הזכויות המהותיות של כללי הצדק העומדות לעובד באשר הוא.

   סעיף 9 לחוק בא למנוע השתמטות מחובת תשלום פיצויי פיטורים על-ידי הזדקקות לחוזים לתקופות קצובות, כך שבסופו של דבר (אחרי תקופת עבודה העולה על שנה), לא תקום זכות לפיצויים כאשר העובד לא "פוטר", אלא שהיחסים באו לידי סיים מעצמם.

   יש לבחון האם העובד סרב להצעת חידוש מטעם המעסיק (ואז פטור המעסיק מתשלום פיצויי פיטורים לפי החוק) או המעסיק נמנע מלהציע לחדש את החוזה (ואז הוא חייב בתשלום הפיצוי).

   על המעסיק להציג ראיה שעולה ממנה כי הניח לפתחו של העובד הצעה קונקרטית המאפשרת חתימה על הסכם עבודה מחייב.

   הצעה זו צריכה להימסר לעובד לפחות שלושה חודשים לפני סיום תקופת החוזה.

   לא תקום זכות לפיצויים כאשר העובד לא "פוטר", אלא שהיחסים באו לידי סיים מעצמם

   התפטרות של הורה לצורך טיפול בילד (ס' 7)

   נשים רבות נאלצות להתמסר לטיפול בילדים ולכן מבקשות לעזוב את מקום עבודתן. מטרתו של סעיף החוק היא לאפשר לעובד או לעובדת להקדיש את זמנם לטפל בילד שנולד, מבלי להפסיד את פיצויי הפיטורים.

   רואים את התפטרותה של עובדת מנת לטפל בילדה – כפיטורים. זאת בתנאי שהיא התפטרה תוך 9 חודשים מהיום שבו היא ילדה.

   האם תהיה זכאית לפיצויים גם כאשר היא חזרה לעבודתה לאחר הלידה והתפטרה תוך מספר שבועות מהמועד בו חזרה לעבודה.

   כמו כן, עובדת שהתפטרה לצורך טיפול בילד, אינה מפסידה את זכאותה לפיצויי פיטורים, גם אם זמן קצר לאחר ההתפטרות היא החלה לעבוד במקום עבודה אחר, בתנאי שהעבודה במקום החדש מאפשרת לה, באופן משמעותי, שהות ארוכה יותר עם התינוק נוכח הפחתה משמעותית בשעות העבודה לעומת מקום העבודה הקודם.

   מקרים נוספים של "התפטרות בדין מפוטר"

   • עובדת שהתפטרה עקב שהייה במקלט לנשים מוכות.
   • עובד שמעסיקו נפטר.
   • התפטרות לרגל העתקת מגורים.
   • התפטרות כדי להתגייס לצה"ל/שירות לאומי/שב"ס/משטרה.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor ייעוץ משפטי באינטרנט אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף