Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  מתי נכון להגיש התנגדות לצו ירושה?

  לאחר מותו של אדם עובר כל רכושו ליורשיו. על מנת לממש זאת, בהעדר צוואה, על היורשים להגיש בקשה לצו ירושה.

  לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה, הרשם לענייני ירושה מאפשר פרק זמן להגשת התנגדות לצו הירושה.

  תוכן עניינים

  אם אתם מבקשים להתנגד לבקשה לצו ירושה שהוגשה לאחר מותו של אדם קרוב לכם, חשוב שתדעו האם אתם יכולים להתנגד לצו הירושה, מתי נכון להגיש את ההתנגדות, וכיצד עליכם לפעול מרגע שנודע לכם על דבר מותו של המנוח.

  הליך התנגדות לצו ירושה

  במקרים בהם נפטר אדם שלא הותיר אחריו צוואה יש להגיש בקשה לצו ירושה על מנת לחלק את עיזבונו בין יורשיו על פי דין. צו הירושה הוא צו הצהרתי שקובע את יורשיו של הנפטר ושיעור חלקם בעיזבון.

  היורשים על פי דין מחולקים לשלושה ראשי אב: ילדי המנוח וצאצאיהם, הורי המנוח וצאצאיהם וסבי המנוח וצאצאיהם. בנוסף ישנם בן או בת הזוג של המנוח שיורשים יחד עם כל אחד מראשי האב. כלל חלוקת הירושה הוא כי ראש האב הראשון (ילדים) הוא היורש, ורק בהעדרם, ראש האב הבא אחריו ירש.

  התנגדות לצו ירושה תוגש על ידי בעל עניין בירושה המבקש להתנגד לצו הירושה כפי שהתבקש בבקשה לצו ירושה. בעל עניין בירושה יכול להיות אחד מהיורשים על פי דין, או כל אדם אחר שיש לו עניין בירושה, למשל נושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה הם המקרים בהם תוגש התנגדות לצו ירושה?

   קיימת צוואה שלא הובאה בפני הרשם

   החוק מחייב כל אדם שיודע על קיום צוואה, להגישה לרשם לענייני ירושה מיד לאחר מות המצווה. הפרת ההוראה היא פלילית ודינה קנס או 3 חודשי מאסר.

   במקרים בהם הוגשה בקשה לצו ירושה, על אף שקיימת צוואה, יש להגיש התנגדות לצו ירושה בטענה כי קיימת צוואה ולצרף את הצוואה להתנגדות.

   טענות בעניין היורשים

   במקרים בהם יורש על פי דין הושמט מהבקשה למתן צו ירושה. למשל במקרים בהם ילד מנישואין קודמים לא נכלל בבקשה לירושה על פי דין, או במקרים בהם אדם טוען כי הוא ידוע בציבור, ושאר היורשים על פי דין מכחישים טענה זו, ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה.

   כמו כן במקרים בהם יורש מבקש להסתלק מהצוואה, או במקרה בו יורש הסתלק וצד מעוניין (למשל נושה) מבקש לקבוע שהסתלקותו לא נעשתה כדין ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה.

   בנוסף גם במקרים בהם אחד מהיורשים על פי דין הינו פסול דין או קטין, והמידע לא הובא בבקשה למתן צו ירושה, ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה.

   מתי מגישים התנגדות לצו ירושה?

   התנגדות לצו ירושה תוגש עד 14 ימים ממועד פרסום הבקשה לצו ירושה, אלא אם הרשם האריך את המועד להגשת ההתנגדות, וכל עוד לא ניתן צו ירושה.

   יחד עם זאת חשוב שלא להשתהות עם הגשת ההתנגדות. במקרה שהוגשה התנגדות לבקשה לצו ירושה זמן רב לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה, חשוב לנמק זאת ולהעלות סיבה מצודקת לשיהוי. כאשר התנגדות לצו ירושה מוגשת בשיהוי במשך זמן שאינו סביר ונגרם מכך נזק למי שביקש ליתן צו ירושה להוכיח את טענותיו, יתכן וההתנגדות לצו ירושה תפסל על הסף.

   אילו מסמכים יש לצרף להתנגדות לצו ירושה?

   התנגדות לצו ירושה צריכה לכלול את הפרטים והמסמכים שלהלן:

   • פרטי המתנגדים – שם מלא, מספר ת"ז, כתובת וטלפון.
   • פרטי המנוח – שם מלא ומספר ת"ז.
   • פרטי היורשים – הפרטים מופיעים בבקשה לצו ירושה.
   • מסמכים שיתמכו בטענות בגינן הוגשה ההתנגדות – מסמכים כגון צוואה של המנוח, תצהיר הסתלקות, מסמכים המעידים על יורש שמונה לו אפוטרופוס, מסמכים המעידים על חיים משותפים של ידועים בציבור וכו'.
   • תצהיר תמיכה בעובדות – חתום ומאומת על ידי עורך דין.
   • ייפוי כוח – במקרים בהם אתם מיוצגים על ידי עורך דין לענייני ירושה.
   • פרטי המייצג – במקרים בהם אתם מיוצגים על ידי עורך דין לענייני ירושה.
   • קבלה על תשלום אגרה – האגרה נכון לשנת 2023 על הגשת התנגדות לצו ירושה עומדת על סך 1,036 ₪.
    את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון בשירות התשלומים הממשלתי, בעמדות תשלום אוטומטיות בלשכת הרשם לענייני ירושה (התשלום בכרטיס אשראי) או בבנק הדואר באמצעות שובר (את השובר ניתן לקבל בלשכת הרשם לענייני ירושה).

   למה להגיש התנגדות לצו ירושה?

   בשורה התחתונה, בהעדר צוואה, הדרך לחלק את רכושו של אדם היא באמצעות צו ירושה. נכון להתנגד לצו הירושה במקרים בהם ישנה צוואה וההליך הנכון הוא צו קיום צוואה. כמו גם במקרים בהם הבקשה לצו ירושה הכילה פרטים או השמיטה פרטים שעשויים לגרום לחלוקת רכוש שאינה כפי הקבוע בדין.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor ייעוץ משפטי באינטרנט אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף