Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  ביטול צוואה הדדית לאחר פטירה (מדריך משפטי)

  ערכתם צוואה הדדית בחייכם, וכעת לאחר פטירת בן זוגכם, אתם רוצים לבטל את הצוואה. אך האם ניתן לבטל צוואה הדדית לאחר הפטירה? ומה ההגבלות המוטלות על מי שמבקש לבטל צוואה הדדית?

  צוואה הדדית היא צוואה שמספקת מענה לבני זוג שמבקשים לערוך צוואה משותפת, שתתחשב האחד בשנייה, וברצונותיהם לאחר מות כל אחד מהם, ולאחר מות שניהם. בהתאם לכך גם דרך הביטול שלה היא הדדית, כפי שנסביר בהרחבה במאמר המשפטי שלפניכם.

  תוכן עניינים

  האם ניתן לבטל צוואה הדדית לאחר פטירה?

  בשנת 2005 תוקן חוק הירושה, והמחוקק קבע דרכי ביטול ייחודיות לצוואות הדדיות. על פי התיקון המחוקק קבע שניתן לבטל צוואה הדדית גם לאחר פטירה של בן הזוג, בתנאי שבן הזוג ישיב את חלקו בירושה לעיזבון, כפי שירש אותו, ואם הוא כבר מימש את הירושה ומכר את הנכסים, בהתאם לשוויו הכספי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   איך מבטלים צוואה הדדית שנערכה לפני שנת 2005?

   דרכי הביטול שקבע המחוקק בשנת 2005 לביטול צוואה הדדית, אינן חלות באופן אוטומטי על צוואות שנערכו לפני שנת 2005.

   המשמעות היא שאם ערכתם צוואה הדדית לפני שנת 2005, לאחר פטירה של אחד מכם, בן הזוג יוכל לשנות את הצוואה כאוות נפשו, אלא אם יש ראיות המעידות על כך שהצוואות נערכו תוך הסתמכות זו על זו.

   אם אינכם מעוניינים שבן הזוג יוכל לשנות את הצוואה בקלות, כדאי שתשקלו לערוך צוואה הדדית חדשה, שתחסה תחת תיקון חוק הירושה.

   מדוע קשה יותר לבטל צוואה לאחר פטירה?

   ביטול צוואה הדדית פוגע באינטרסים של בן הזוג שנפטר, אך מנגד גם השארת הצוואה של בן הזוג החי פוגעת באינטרסים שלו. למעשה המחוקק ביקש לאזן בין שני אינטרסים מנוגדים:

   1. אינטרס ההסתמכות:

   מצד אחד המחוקק ביקש להגן על אינטרס ההסתמכות של בן הזוג שנפטר. שינוי הצוואה של בן הזוג שנשאר בחיים, והשארת הצוואה של בן הזוג שנפטר על כנה, פוגע ברצונו של בן הזוג שנפטר ולא יכול לשנות את צוואתו, ובעקרון ההסתמכות שלו.

   1. עקרון החופש לצוות:

   מן הצד השני המחוקק ביקש להגן על עקרון החופש לצוות של בן הזוג שנשאר בחיים. המחוקק ביקש שלא לכבול את בן הזוג שנשאר בחיים לצוואה שהוא לא מעוניין בה, ולאפשר לו לשנות את צוואתו, כל עוד הוא בחיים וכשיר לעשות זאת.

   הפתרון שקבע המחוקק: דרכו של המחוקק לאזן בין שני העקרונות החשובים של ההסתמכות והחופש לצוות הייתה לקבוע דרך ביטול הדדית. אם בן הזוג בחיים הוא יודיע לבן הזוג השני על ביטול הצוואה, וכך יאפשר לו לערוך צוואה חדשה. אם בן הזוג כבר נפטר, ביטול הצוואה יתאפשר אך בתנאי שבן הזוג שנשאר בחיים, יוותר על חלקו בירושה של בן הזוג שנפטר, וישיבו בחזרה לעיזבון של המנוח.

   האם בית המשפט רשאי לבטל צוואה הדדית לאחר פטירה?

   בית המשפט רשאי לבטל צוואה הדדית לאחר פטירה, אם תוגש התנגדות או בקשה לביטול צו קיום צוואה, שימצאו מוצדקים.

   צוואה הדדית ניתן לבטל בכל אחת מעילות ההתנגדות לצוואה, פרט לעילה של מעורבות עד בעריכת הצוואה.

   כלומר ניתן לבטל את הצוואה, אם המנוח לא היה כשיר בעת שערך את הצוואה, אם הצוואה פסולה, אם ימצא בצוואה פגם מהותי או פגם ששולל את תוקפה, אם יש בה הוראות פסולות, אם היא נערכה תוך לחץ כפייה או עושק וכו'.

   אף על פי כן לא ניתן לבטל צוואה הדדית בגין עילה של מעורבות עד שהוא בן הזוג עורך הצוואה ההדדית, שכן מטרת הצוואה ההדדית, היא הסתמכות אחד על צוואתו של השני, ולכן הצוואה ההדדית כמובן מהווה חריג בחוק הירושה לכלל לפיו צוואה לא תערך לטובת עדים.

   הגבלות החופש לבטל צוואה הדדית

   בשורה התחתונה, צוואה הדדית היא הסדר ייחודי שמאזן בין הזכות של בני הזוג לערוך צוואה משותפת שתקבע כיצד יתחלק הרכוש שלהם, לבין הזכות של כל אחד מהם להוריש את רכושו כאוות נפשו. לכן בן זוג יכול  לבטל צוואה הדדית גם לאחר פטירה, אך לא לפני שישיב את הרכוש שירש מבן הזוג, בחזרה לעיזבונו.

   חשוב לשים לב, שמי שערך צוואה לפני שנת 2005, ובן זוגו נפטר, יוכל לשנות את הצוואה גם מבלי להשיב את הרכוש שירש בחזרה לעיזבון, כל עוד לא יוכח שבן הזוג הסתמך על צוואתו.

   לכן מומלץ לבני זוג שערכו צוואות לפני שנת 2005, והסתמכו אחד על השנייה, לשקול לערוך צוואה הדדית חדשה.

   *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף