Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
Seo-Doctor_MainPic ייעוץ משפטי באינטרנט
פנייה לייעוץ אישי  איך כותבים מאמר אקדמאי?

  המונח "כתיבה אקדמאית" מתייחס לעבודות המוגשות במסגרת לימודים לתואר, כגון רפרט, עבודה סמינריונית, פרו-סמינריון, עבודת MA, ולמגוון חיבורים ומאמרים הנמסרים לפרסום בכתבי עת אקדמאיים. איך כותבים מאמר אקדמאי? אתם מוזמנים לקרוא כעת.

  תוכן עניינים

  כללים לכתיבת מאמר אקדמאי

  חיבור אקדמאי הוא חיבור עיוני או אמפירי בתחום כלשהו אשר כתוב, בנוי, ערוך ומעוצב לפי קריטריונים תוכניים, צורניים ומבניים, בהתאם למקובל באקדמיה.

  מדובר בסט אחיד של כללים וחוקים על-פיו יש לכתוב את המאמר, הכולל בין היתר את אופן הצגת הנושא וכתיבת התוכן, השימוש במקורות ובציטוטים ואופן הגשת המאמר מבחינה ויזואלית.

  כמובן, ישנם כללים הקשורים בכתיבת מאמר אקדמי גם בדיסציפלינות השונות. מאמר רפואי יש לו את הכללים שלו, על מאמרים משפטיים חלים כללים אחרים וכו'.

  איך מתחילים?

  בהנחה שנושא המאמר כבר נבחר, מנסחים את שאלת המחקר. מאמר אקדמאי נסוב סביב שאלת מחקר שנועדה לבחון נושא ספציפי בתוך תחום רחב יותר.

  נושא המאמר מנוסח כשאלת המחקר בה בודקים את השפעתו של גורם בלתי תלוי על משתנה תלוי. לדוגמא, האם יש קשר בין הכנסה משפחתית להצלחה בלימודים בקרב ילדים ובני נוער? במקרה זה ההכנסה המשפחתית היא המשתנה הבלתי תלוי, המשפיע, בעוד שההישגים הלימודיים הם המשתנה התלוי, המושפע.

  לאחר מכן עוברים לחיפוש מקורות ספרותיים ומקצועיים עליהם יתבסס המאמר.

  הכתיבה עצמה

  גוף המאמר נחלק לכמה חלקים:

  • מבוא – מטרתו להציג את הנושא הנחקר ולהסביר מדוע שאלת המחקר היא רלבנטית וחשובה.
  • סקירה הספרותית – על איזו ספרות מקצועית מתבסס המאמר.
  • השערת המחקר – רושמים אותה בצורה של קביעה תיאורטית, לדוגמא, אנו משערים שככל שההכנסה משפחתית היא גבוהה יותר, כך ההישגים הלימודיים יהיו גבוהים יותר.
  • דיון – החלק החשוב ביותר המביא את החידוש של הכותב לגבי הספרות המקצועית והחומר שנאסף, עם פרשנות לתוצאות. פותחים את הדיון עם חזרה על שאלת המחקר. לאחר מכן מפרטים את התוצאות ודנים בהן.
  • סיכום – לאחר הדיון בתוצאות כותבים פסקה-שתיים כלליות שמסכמות את הממצאים בתנועת משפך הפוך – מהנושא הספציפי אל מגמה רחבה יותר.
  • ציטוטים ומקורות – חני קורנז מסבירה כי חשוב להקדיש תשומת לב דקדקנית וקפדנית למקורות הספרות. לוודא שכל המקורות עליהם מתבסס המאמר נמצאים ברשימה הסופית ובגוף העבודה עצמה. הציטוטים חייבים להופיע במקומות הרלבנטיים ולהיכתב בהתאם לכללים הנהוגים.
  • עריכה לשונית – חשוב לקרוא את המאמר מתחילתו ועד סופו ולוודא שהכתיבה קוהרנטית, זורמת, ואחידה, ללא שגיאות כתיב או טעויות הדפסה.
  • דף שער או תקציר – ממוקם בתחילת העבודה ובו מצוין שם המאמר, על-ידי מי הוא נכתב, איך נבחנה שאלת המחקר ומה הממצאים העיקריים.

  *התוכן המופיע באתר Seo-Doctor אינו תחליף לייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או עצה והכוונה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו האישית.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף